Từ tháng 6/2014, iPMAC đã chính thức được VUE ủy quyền trở thành Trung tâm tổ chức thi CIA tại Hà Nội. CIA - Certifed Internal Auditor (Kiểm Toán Nội Bộ Công Chứng CIA) là chứng chỉ nghề nghiệp về...
CPA là dạng viết tắt của Certified Public Accountant (hoặc Chartered PA). Đó là một danh hiệu chuyên môn, dành cho người đã trải qua các kỳ xét tuyển và thi hành nghề kế toán viên chuyên nghiệp, hoạt...
Ngày 25/11/2009 vừa qua iPMAC đã tổ chức thành công kỳ thi chứng chỉ CPA Australia. Đây là kỳ thi cấp chứng chỉ của hiệp hội Kế toán Công chứng Australia (CPA Australia), một trong những hiệp hội...